Djur & Natur

Foto-Stein Ivan Briskerud

 

Det är de stora sammanhängande skogarna som ger Finnskogen dess karaktär. Skogen har samtidigt varit en förutsättning för bosättning och intäkter. Helt oberörda skogar existerar inte längre, men mindre urskogspräglade partier finns, exempelvis längs myrar och i branta sluttningar. Dessa områden är viktiga restbiotoper för många växter och djur. Sjösystem, älvar, bäckar och tjärn gör landskapet varierande och levande. Längs stränderna har stenåldersmänniskor haft sina boplatser.