Djurliv

Djur och fågelliv

Storskogens karaktärdjur är älgen och älgjakten är en viktig rekreation för många Finnskogare. Längs vassdragen hittar man ofta spår efter bäver, en fascinerande gnagare som har ökat i antal. Längs bäckar och åar kan man också se Norges nationalfågel Strömstaren. Tre av de fyra stora rovdjuren finns permanent på Finnskogen. Det är en mindre stam av både varg och björn medan lodjur finns i större antal. Delar av Finnskogområdet är utpekat som kärnområde för björn och varg, men debatten kring de stora rovdjurens framtid pågår fortfarande.

Många olika arter av rovfåglar och ugglor förekommer på Finnskogen och de många sjöarna är tillhåll för bland annat Storlom, Smålom, Änder och kanadagäss. Tranen håller till vid avskilda myrar och både tjäder och orre sjunger i ljusa vårmorgnar.