Etapper

 

Foto-Finnskogen.turistforening.no
 

 

Day’s march 1, Morokulien – Håvilsrud.

This segment is 17 km and easy to walk, as there are not so big height differences. You start at 127 meters height and end at 240 meters. Parts of this segment are also close to forest roads and gravel roads.

Finnskogsleden begins at the border mark No. 67 which is in front of the Peace monument. Morokulien borders between Eda in Sweden and Eidskog in Norway and are the south end of the Finnskogen trail .

Good to know:

Estimated time: 4 hours

Parking: You can park your vehicle at the Morokulien Infocenter or at Kjerret (situated on the Norwegian side of the border near Håvilsrud).

Overnight stay: Wind shelter at Breitjennet.

Food: The gas station Ingo at Morokulien.

 

Day’s march 2, Håvilsrud – Mitandersfors.

During segment 2 you follow trails and older roads. The highest point you reach is 368 meters at Källerashöjden. Segment 2 is 18 km long.

Good to know:

Estimated time: 5 hours.

Parking: You can park your vehicle at Kjerret (in Norway), by the shop and in Mitandersfors.

Overnight stay: There are possibilities to stay overnight by Jösseälven and Skålsjöns wind shelter. You also have access to a fireplace and outdoor wc.

 

Day’s march 3, Mitandersfors – Lebiko/Kvåho.

This segment goes on old and well-used trails and parts of gravel roads. On this segment you will experience Finnskogleden’s forest environment on both sides of the border.

Good to know:

Length: This segment is 16 km long.

Estimated time: It takes about 4,5 hours to walk this segment.

Overnight stay: Simple hut at Sjøkanten and at Kvåho.

 

Day’s march 4, Lebiko/Kvåho – Øiermoen

Segment number four is easy to walk while there are several bathing and resting places.

Good to know:

Length: This segment is 12 km long.

Estimated time: It takes about 4 hours to walk this segment.

Parking: You can park by the closed shop at Øieren.

 

Day’s march 5 och 6, Øiermoen – Askogsberget/Bråten – Røgden

Segments 5 and 6 are divided into two lengths. The distance between Øiermoen and Nøklevatnet has a varied nature. The highest point is 475 meters. You will also be able to paddle a canoe during these two segments.

Good to know:

Length and estimated time:

Segment 5 is 16 km long and takes about 4 hours to walk.

Segment 6 is 15 km long and takes about 4,5 hours to walk.

Parking: Øiermoen.

 

Day’s march 6 and 7, Askogsberget/Bråten – Røgden – Løvhaugen

These two segments from Nøklevatnet to Løvhagen have magnificent views that are absolutely stunning and situated above 500 meters above sea. You walk mostly on small trails in the woods.

Good to know:

Length and estimated time:

Segment 6 is 15 km long and takes about 4,5 hours to walk.

Segment 7 is also 15 km long and takes about 4,5 hours to walk.

Parking: You can park your vehicle by Røgden and by Abbortjärnsberg.

Overnight stay: You can stay at Hällsjön or at Røgden.

 

Day’s march 8, Løvhaugen – Røjden

This segment takes you from Løvhagen to Røjden. This is the highest point you reach during the walk; at 541 meters. There are both dry and humid conditions between these two places.

Good to know:

Length: This segment is 19 km long.

Estimated time: The walk takes about 5,5 hours

Parking: There are parking possibilities at Röjden.

 

Etapp 9, Røjden – Furuberget

Från Fall till Furuberget är längst och brantast på hela FinnskogLeden. Denna sträcka är en utmaning om man ska gå hela sträckan på en dag. Vill du gå en annan väg kan du alltid kolla på etapp ”9A”

BRA ATT KÄNNA TILL:

Längd: Denna sträcka är 25 km.

Tid: Denna sträcka tar cirka 9 – 10 timmar att gå.

Parkering: Möjlighet att parkera finns vid Fall och Furuberget.

 

Etapp 9A,Gransjøen–Skråckarberget – Medskogen

Om du ej vill gå Etapp 9, kan du alltid välja den lite lättare och du kommer tillbaka på den gamla leden 1 km söder om medskogen. Här undgår du den tuffa stigen och får en lite mer gångvänlig promenad.

BRA ATT KÄNNA TILL:

Längd: Denna sträcka är 18 km.

Tid: Denna sträcka tar cirka 6 timmar att gå.

 

Etapp 10,Furuberget – Honkanimei

Denna etapp är relativt lätt att gå. Den märkbara stigningen börjar vid Medskogen (250 meters höjd och) slutar vid Nappahon (vid 425 meters höjd). Vill du gå en lättare led kan du läsa om etapp ”10A”

BRA ATT KÄNNA TILL:

Längd: Denna sträcka är 17 km.

Tid: Denna sträcka tar cirka 5,5 timmar att gå.

Parkering: Du kan parkera vid Furuberget och vid Honkanimei.

Övernattning: Det finns en enkel koja som är öppen dygnet runt vid Norro.

 

Etapp 10A, Medskogen – Järpliden – Juvberget

Detta är en lättare etapp att gå istället för etapp ”10”. Denna led har ett varierande omgivning. Det är allt från myr till höga kullar. Under denna etapp finns det båda fiske- och badmöjligheter. Du kommer också att passera ”Finnskogbyarn” som ligger vid Medskogen och Järpliden.

BRA ATT KÄNNA TILL:

Längd: Denna sträcka är 18 km.

Tid: Denna sträcka tar cirka 5 timmar att gå.

Övernattning: Det finns en enkel koja som är öppen dygnet runt vid Nordbyholen. Utöver detta finns det vindskydd vid Höcklingsbäcken.

 

Etapp 11, Honkaiemi – Haldammen

Denna etapp är lätt gå och du stöter inte på några större svårigheter under vägens gång. Från Possåsen följer leden den gamla Kjørevegen. Den högsta höjden du uppnår under denna etapp är 600 meter.

BRA ATT KÄNNA TILL:

Längd: Denna sträcka är 19 km.

Tid: Denna sträcka tar cirka 5,5 timmar att gå.

Parkering: Du kan parkera vid Honkanimei och vid Haldammen.

Övernattning: Vid Haldammen finns det småkojor med spis.

 

Etapp 12 & 13, Haldammen – Gravberget – Bråten

Här beskrivs sträckan från Haldammen, genom Gravbergs-grenda som en vacker promenad. Du går genom myrar och samtidigt som det finns ett riktigt rikt djurliv där folk beskriver det som att man uppträcker kulturen och skogens historia.

BRA ATT KÄNNA TILL:

Längd och tid:

Etapp 12 är 7 km lång och tar cirka 2 timmar att gå.

Etapp 13 är 18 km lång och tar cirka 5,5 timmar att gå.

Övernattning: Det finns en öppen enkel koja vid Vasskoia och vid Smalberget.

 

Etapp 13 och 14, Gravberget – Bråten – Håberget

Etta område beskrivs som ett djur- och fågellivsområde. På etapp 14 ligger FinnskogLedens högsta punkt som är på 705 meter högt.

BRA ATT KÄNNA TILL:

Längd och tid:

Etapp 14 är 18 km lång och tar cirka 5,5 timmar att gå.

Etapp 15 är 19 km lång och tar cirka 6 timmar att gå.

Övernattning: Det finns vindskydd vid Bråtedammen.

 

Etapp 14 och 15, Bråten – Håberget – Søre Osen

Detta är den nordligaste delen av FinnskogLeden och som går helt och hållet på den norska sidan. Genom den östliga delen av Elevrum kommun och in via Osensjøen i Trysil.

BRA ATT KÄNNA TILL:

Längd och tid:

Etapp 14 är 17 km lång och tar cirka 2 timmar att gå.

Etapp 15är 9 km lång och tar cirka 5,5 timmar att gå.

Övernattning: Vindskydd finns vid Håbergskoia.

Parkering: Du kan parkera vid Håberget och vid Sødre Osen.