Markeringar

Märkning av leden

Ute i terrängen är Finnskogleden märkt med grå färg i botten sedan blå färg ovanpå i Norge samt grå färg i botten och sedan orange färg ovanpå i Sverige. Se bilderna.

Norsk märkning - blått mot grå botten.

Norsk märkning

Svensk märkning - orange mot grå botten

Svensk märkning