Historia & Kultur

Tillkomsten av Finnskogleden

arkologga_webb_gifFinnskogleden började som ett samarbetsprojekt mellan nio kommuner i Hedmark och Värmland – ARKO – 1988. Efter upprättande av markägaravtal, röjning och märkning av leden, blev den formellt öppnad i juni 1992. Då var även den allra första utgåvan av Kartan med etappbeskrivningar och praktisk information färdig.
År 2005 blev Finnskogleden en del av den 2 414 km långa Grensesömmen – en vandringsled från Halden i söder till Treriksröset i norr. Därför kan du på några ställen även träffa på Grensesömmens märke i metall utefter leden.

Finnekulturen/Skogsfinsk kultur

Foto-Holger Ellgaard

 

Finnskogleden följer gamla historiska vägar. Detta medför att de kulturhistoriska miljöerna är en viktig del av upplevelsen vid vandringen. Finnskogens historia är helt speciellt sammanliknat med de norska och svenska bygderna runtomkring. Gränstrakterna mellan Solør och Värmland är kärnområdet för den stora invandringen av finnar från Savolaks från slutet av 1500-talet. Skogfinnarna i Savolaks var på den tiden Europas experter på svedjebruk. De fällde, torkade och brände granskogen och sådde svedjeråg i askan. Denna näringsteknik gav goda förutsättningar för att bosätta sig i sådana ödemarker. Svedjebruket höll sig länge i drift och tillsammans med språket har detta hållit liv i gamla traditioner och identitet.

Avfolkning och värnande

Foto-Holger Ellgaard

 

I de sista generationerna har Finnskogen i likhet med andra utkantsbygder varit ett avfolkningsområde. Detta har medfört att en mängd gårdar och platser har blivit liggande öde. Självklart är detta synd för ett rikt och speciellt kulturområde som Finnskogen. Men det har också gjort att både byggnader och kulturlandskapet har blivit lämnat på ett stadium i utvecklingen som de flesta bebodda bygder har passerat för längesedan. Tiden har stått ”stilla” och många sällsynta och intressanta miljöer har bevarats. Längs Finnskogleden kan du uppleva många av dessa! Genom många år har mycket tid och arbete ägnats åt att bevara enkla byggnader och hela byggnadsmiljöer. På flera gårdsanlägg drivs också underhåll och skötsel av hela kulturlandskapet. Dessa områden har en botanisk variation och ett mångfall som inte finns i moderna jordbrukslandskap. Vi hoppas att en vandring på Finnskogleden ska ge en förståelse, insikt och positiva upplevelser i naturen och för människorna både förr och nu.

Vill du veta mer om Finnskogen och skogsfinsk kultur?

Kontakta: Norsk Skogfinsk Museum, NO-2256 Grue Finnskog, telefon: 62945690. E-post: gruetunet.museum@east.no

Torsby Finnkulturcentrum, Box 23, SE-685 21 Torsby, telefon: 0560-162 93. E-post: finnkulturcentrum@torsby.se