Etappe 5 – Øyermoen til Askosberget

I denne etappen er jordsmonnet mer næringsrikt og granskogen overtar som dominerende treslag.

Turbeskrivelse

Fra Nedre Øieren gård, går leden nordover. Terrenget stiger svakt over en skogkledd ås, før det faller ned mot elva Rotna, som krysses ved det gamle vadestedet Pøndunen. Landskapet langs elva er skrinn morenejord med mange fine formasjoner fra istiden som eskere, dødisgroper og morener. Landskapet skifter karakter når leden stiger oppover mot bebyggelsen i Linna og Mellombråten. Jordsmonnet blir mer næringsrikt og granskogen overtar som dominerende treslag. Det var slike granskogsområder skogfinnene slo seg ned på fordi de var velegnet for svedjebruk og dyrking av rug. Fra Linna følger leden grensa et par kilometer til riksrøys 83, hvor du dreier inn i Norge fram mot overnattingsstedet Askosberget.

Overnattingsmuligheter

Askosberget er en ubetjent privat hytte uten proviant. Kontakt gjerne Kari og Edmund Grohshenning +47 416 58 581 i forkant.

Det er fem km til neste overnattingsmulighet ved Nyckelvattnet, Gåstjärnskoian, om du vil litt videre. Den står åpen.

Turfakta

På denne etappen kan du oppleve