Etapper

Finnskogleden starter ved riksrøys 67 like bak fredsmonumentet, og går nordvestover på grusvei fram til elva Veksla, som krysses på bru. Leden fortsetter på grusvei til Breitjenn, hvor det er fint å raste og bade. Etter Breitjenn er du over på sti. Den går delvis i grensegata, før den ved Billia går inn i Sverige, og over en skogsås fram til Håvilsrud. Les hele etappebeskrivelsen »

Dagen starter med to kilometer grusvei, før den går over på sti i flatt skogsterreng fram til Vangen, som har vært sæter for norske gårder på andre sida av grensa. Under 2. verdenskrig gikk flere kurérruter over Vangen, blant annet brukt av en av norges mest kjente krighelter, Gunnar Sønsteby. Videre er det ganske flatt over furumoer og myr fram til Skålsjön, hvor leden krysser elva på en gammel fløtningsdam. Det ligger en gapahuk i strandkanten. Rett bak den stiger leden opp over Källerashöjden med fin utsikt over Varaldsjøen i nord. I hele dette området har det vært skogfinske boplasser. Les hele etappebeskrivelsen »

Leden krysser Bogsälven ved Mitandersfors og stiger opp gjennom skogen til Bengtstorp. Derfra i lett fint skogsterreng fram til Lomstorp i nordenden av sjøen Lomsen. Fra innsjøen på sti 1,5 kilometer til Ritamäki, hvor du bør innvilge deg en kaffestopp og ta deg tid til en tur uti enga. Området er naturreservat med rik flora, og du har et velholdt bygningsmiljø med røykstue. Plassen var bebodd fram til 1964. Les hele etappebeskrivelsen »

Dagens etappe går gjennom flere skogfinske gårdsmiljøer og flott kulturlandskap. Alle boplassene i området er etablert av skogfinner. Etter et par kilometer i lett skogsterreng, kommer du til Kvåho. En plass med godt vedlikeholdte bygninger og skjøtta innmark. Naboplassen noen kilometrene lenger mot nord, er Abborhøgda med bygninger og rikt kulturlandskap. Denne plassen ble i 1994 rangert blant de ti mest verneverdige kulturlandskap i Norge. Enga vedlikeholdes årlig ved at den blir slått slik det har vært gjort av folk i uminnelige tider. Her vil du finne mange planter som er sjeldne der moderne gårdsdrift praktiseres. Den beste tiden for å oppleve blomsterprakten er rundt midten av juni. Les hele etappebeskrivelsen »

Turbeskrivelse Fra Nedre Øieren gård, går leden nordover. Terrenget stiger svakt over en skogkledd ås, før det faller ned mot elva Rotna, som krysses ved det gamle vadestedet Pøndunen. Landskapet langs elva er skrinn morenejord med mange fine formasjoner fra istiden som eskere, dødisgroper og morener. Landskapet skifter karakter når leden stiger oppover mot bebyggelsen i Linna og Mellombråten. Jordsmonnet blir mer næringsrikt og granskogen overtar som dominerende treslag. Det var slike granskogsområder skogfinnene slo seg ned på fordi de var velegnet for svedjebruk og dyrking av rug. Fra Linna følger leden grensa et par kilometer til riksrøys 83, hvor du dreier inn i Norge fram mot overnattingsstedet Askosberget. Les hele etappebeskrivelsen »

Denne etappen er variert med store høydeforskjeller og flotte utsyn. Fra Askosberget dreier leden østover og krysser grensa inn i Sverige ved Nyckelvattnet, som rundes på sørsida. Den fortsetter til Hallsjön som også rundes på sørsida. Her er to gapahuker hvor det er fint å raste og bade. Videre nordover kommer du snart til Fjolperstorp med fint kulturlandskap som holdes i hevd gjennom årlig slått. Videre nedover mot Røgden passerer du flere torp. Flotte utsyn. Røgden er Finnskogens største innsjø. Langs strandlinja er det flere overnattingssteder. Les hele etappebeskrivelsen »

Det finske er fremtredende rundt Røgden. Her er verdens tetteste forekomst av røykstuer. Og på Løvhaugen, på den norske siden av grensa, hvor det var en stor skogfinsk bosetningen, holdt det finske språket seg til inn på 1900-tallet. Når du vandrer opp fra Røgden kommer du etter én km til Purala Finngård med fin bevart røykstue. Herfra går det i bratt stigning oppover Moldusberget. På toppen av dette næringsrike hyperittberget, er det gild utsikt over hele Røgden og skoglandskapet rundt. Les hele etappebeskrivelsen »

Fra Løvhaugen går du et par km nordover på vei, før du er over på sti i skog fram til Baksjøen. Leden går sør for sjøen, østover til grensegata, som du følger nordover fram til riksrøys 90 på Baksjøberget. I sørhellinga av berget går du forbi flere tufter etter bosetning. Flyktningeruta “Spiker’n” fra 2. verdenskrig krysset grensa her. Flyktningene kom gjerne med tog fra Grefsen i Oslo til Namnå, hvor de møtte losen som fulgte dem til fots de 40 km herfra til Sverige i nattemørk skog. Ruta ble aldri oppdaget og ble brukt til krigens slutt. Les hele etappebeskrivelsen »

En lang etappe over flere topper med flotte utsyn. Fra Röjden er det ganske flatt seks km vestover inn i Norge. Like før Breisjøen, tar Finnskogleden av fra bilvegen og går på sti nordover gjennom skog. Det stiger sakte oppover til tjernet Kottern. Derfra går det brattere opp til Gråberget 631 moh. Videre faller og stiger terrenget over flere åser og underlaget veksler mellom furumoer og myr. Leden går i grensegata opp til turens høyeste punkt, Elgklinten 634 moh med storartet utsyn over Finnskogen. Les hele etappebeskrivelsen »

Etappa er lang, men lettgått. Du går på grusveier og over furumoer, sistnevnte typisk for Finnskogen. Les hele etappebeskrivelsen »

Overnatter du på Nervang gård, vil det være naturlig å starte dagens etappe fra Gravberget i stedet for fra Haldammen. Fra Øvre Berget gård, får du et siste utsyn over bygda før du går inn i skogen og det rikholdige dyrelivet du finner herfra og nordover til Bråten bl.a. med store bestander av elg og trane. Les hele etappebeskrivelsen »

Denne etappa har få synlige spor etter bosetning når du forlater Bråten og den svenske bygda Bastuknappen. Etter et par kilometer gjør riksgrensa en knekk østover ved grenserøys 108. Dette er Finnskogledens siste kontakt med den svenske delen av Finnskogen. Fem kilometer senere går du over Kjølberget som er Finnskogledens høyeste punkt 705 moh. Her er det nå vindmøller, men leden går rundt. Dermed er den opprinnelige delen av leden borte. Her åpner landskapet seg med vidt utsyn til Trysilfjellet. Leden fortsetter gjennom et stort myrområde som bugner av multer i juli/august i gode multeår. Les hele etappebeskrivelsen »

Fra gården går leden over berget med samme navn, før terrenget begynner å falle ned mot innsjøen Søre Osen, hvor bilveien mellom Eleverum og Trysil går. Fra Håbergskoia på høyeste punktet av denne etappen, kan du velge skogsbilveien om du vil ha en lettgått tur de siste kilometrene. Mange vil nok oppleve stien fra Grimsrudsætra til Vesle Osensjøen som tunggått. Les hele etappebeskrivelsen »