Etappe 1

Billa

Ved grenserøys 69 går leden over Billa, en elv som tidligere ble brukt til tømmerfløting. 

Elva Billa er en av få elver som huser den kjente Flod-muslingen, eller Elveperlemuslingen som den også kalles. Denne muslingen er symbolet på rent vann. Før var den vanlig i mange vassdrag overalt i landet. Denne muslingen kunne inneholde perler, og kongen innførte enerett til perlefiske i Norge. Perlefisket krevde at muslingene ble åpnet, og de døde derfor. Når man hadde som regel at man måtte åpne ca 100 muslinger for å finne en perle, og at kun en av hundre perler var virkelig verdifulle, regner man fort ut at for hver verdifull perle måtte åpnes 10000 muslinger. Mange elver ble derfor utryddet for muslinger.

I ettertid har forurensning ødelagt enda flere, så pr. i dag er det kun et fåtall elver på Finnskogen hvor denne muslingen finnes, og den er totalfredet. Muslingen er et av de dyrene som kan bli meget gamle, over 200 år er ikke sjelden.

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve