Etappe 1

Fredsmonumentet

Monumentet er reist til minne om 100-årig fred mellom Norge og Sverige. Monumentet ble avduket i 16 august 1914. Hele 12 000 møtte opp på åpningen. Etter innvielsen i 1914 har fredsmonumentet og fredsplassen vært møtested for en rekke større og mindre arrangementer i fredsregi. 

Fredsparken er en videreutvikling av fredskonseptet rundt fredsplassen. Her er det etablert en minnelund – Ministerlunden – hvor en tresamling er plantet som et symbol på felleskap i fredens tegn. 

I fredsparken er det også montert en fredsklokke. Det er èn av tre klokker som ringer samtidig på FNs fredsdag 21.september hvert år som et fredsskapende symbol. De to andre klokkene er i Oslo og World Peace Bell Park i Hwacheon, på grensen mellom Nord- og Syd-korea. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve

Etappe 1