Etappe 9

Furuberget

Furuberget er et godt bevart gardsmiljø som gir et innblikk i hvordan Finnetorpene kunne se ut. Garden består av 15 bygninger og illustrerer at det ofte var mange bygninger på finnegårdene. På Furuberget kan du se hvordan de bygget og plassert. Garden ble ryddet på en tidligere svedje, trolig rundt 1850. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve