Etappe 11

Gjestgiveriet

Et annet spennende sted i samme området er Gjestgiveriet. Det er en koie som det også hører krigs-historie til. I området ble det mottatt slipp fra England under krigen, og det var radiostasjon her. Koia er godt skjult i terrenget, men det forhindret ikke at tyskerne fant den, og overrasket de som var her. 

Det kom til dramatiske trefninger. Koia ble brent ned av tyskerne, men satt opp igjen som en tro kopi på 1990 tallet, som et minne over de dramatiske hendelsene. Både inne og utenfor veggen er plassert slippkontainere fra krigens dager. Det er merket sti frem til koia, som ligger ca. 1 km vest for Finnskogleden. Enkel overnatting på brisker. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve