Etappe 1

Grensesømmen

Finnskogleden inngår som en del av Grensesømmen, en fotturrute som går langs svenskegrensa vekselvis på norsk og svensk side. Den ble lansert som DNTs markering av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen fra Sverige og Friluftslivets År 2005. DNT og Svenska Turistföreningen (STF) samarbeider om den sammenhengende ruta langs grensen fra Svinesund til Treriksrøysa i Troms.  

På denne måten ønsket DNT å vise at den fredelige oppløsningen av unionen ikke var noen tilfeldighet og markere at det gode forholdet mellom de to nabofolkene stadig utvikles videre. Samtidig ville DNT i Friluftslivets år 2005 sette fokus på de mange og varierte mulighetene for friluftsopplevelser som finnes i grensestrøkene. 

Grensegata mellom Norge og Sverige er på 1619 km medregnet strekninger over vann.  

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve

Etappe 1