Etappe 9

Severdighet

Hembygdsgården Tomta

Hembygdsgården Tomta i Skråckarberget ligger högt och vackert med utsikt över blånande berg, blommande ängar och betande djur.

Tomta var en stor finngård på vilken det fanns 14 byggnader år 1844. Av dessa återstår idag en mangårdsbyggnad, loftbod, stalloge, vedbod och stenkällare samt stabbur och loge. Vedboden var från början bastu.

En riktig finsk sauna har byggts till under senare år.

En rökstuga från Lekvattnet och en smedja samt timmerkoja har flyttats dit. Läget är högt och vackert som det ofta var på gamla finngårdar.

Här finns även en nybyggd lokal, Nystuga, för uthyrning vid t ex bröllop, dop eller andra sammankomster, med eller utan servering.

Rökbastu finns att tillgå om man är minst 10 personer.

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve