Etappe 7

Severdighet

Juhola Finngård

Rökstugedelen på Juhola är troligen från 1740-talet och det är Sverige största bevarade rökstuga som står på ursprunglig plats.

Gården byggdes ut med en svenskstuga på 1850- talet. I den finns en kamin som eldas på vanligt svenskt vis.

Byggnaderna på Juhola skyddas som byggnadsminne och hela finngården är förklaras som kulturreservat.

Juhola ärvdes från far till son och den sista generationen bestod av flera syskon som bodde kvar på gården.

Juhola är fortfarande i privat ägo och gårdens byggnader är inte tillgängliga för allmänheten, men området går att besöka. Det finns en informationsskylt vid p-platsen.

Reservatet ska skydda och vårda både materiella lämningar och immateriella värden från finngårdens specifikt finska kulturtraditioner samt anpassningen till svenska kulturmönster och levnadssätt.

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve