Etappe 12

Kjølberget

Med sine 705 moh. er Kjølberget er Finnskogleden, Våler, Solør og Finnskogen sitt høyeste punkt.  

I 2019 startet utbyggingen av Kjølberget Vindkraftverk til tross for stor motstand fra innbyggere friluftsorganisasjonene, hytteeier, reiselivsinteresser og de som har tilhørighet til den skogfinske kulturen.  

I 2019 var det stor oppmerksomhet nasjonalt på konsekvensene av vindkraftverkene. Årsaken var at det i denne perioden ble en sterk økning i realisering av planlagte utbyggingsprosjekter. Noe som gjorde at problemene, spesielt knyttet til støy og visuell forurensning, ble mer konkret og synlige. Grunnen til at utbyggingene plutselig skjøt fart var en kombinasjon av økte kraftpriser og reduserte utbyggingskostnader som ga bedre utsikter for bedre lønnsomhet. Samtidig bidrog utenlandske kraftselskap med investeringskapital for å gjøre egen kraftproduksjon mer grønn. 

Lokalt var det ferdigstillingen av Rasskiftet Vindkraftverk i desember 2018, like nord for Finnskogen, samt at det ble klart at Kjølberget skulle bygges som vekket den lokale motstanden. Det er mulig å spørre seg om konsesjon og lokal dispensasjon fra arealplan hadde blitt gitt dersom engasjementet og kunnskapen hadde vært like stor som i 2019.  

Når vindkraftverket kommer opp vil landskapet framstå totalt annerledes. På Kjølberget (705 moh) står det en rundt 225 meter høy vindmølle og skogen rundt er helt eller delvis fjernet. 13 vindmøller vil synes på lang avstand og vil prege opplevelsen av området. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve