Etappe 3

Lebiko

Lebiko er et av de yngre finnetorpene med bosetting fra ca. 1850. Finnskogleden går gjennom torpet og 7-torprunden har naturlig startpunkt på norsk side her. Også Flyktningruta «Vingersruta» og Finnskogrunden passerer over tunet. Hovedhuset er fra ca. 1900 og er modernisert en rekke ganger. Lebiko var som Ritamäki bosatt fram til 1964. Under 2. verdenskrig var Lebiko siste mellomstasjon på norsk side for mange flyktninger. Lebiko ligger i nokså åpen, gammel innmark som DNT Finnskogen og omegn tar vare på ved årlig slått. Lebiko er DNT Finnskogen og omegn sin største hytte med sengeplass til 13 fordelt på tre soverom. Hytta har de fleste dager fra ultimo mai til ultimo september hyttevertskap som serverer enkel mat, selger kart og fiskekort og formidler informasjon om hytta, turmuligheter og Finnskogen generelt.  

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve