Etappe 7

Løvhaugen

Løvhaugen ble ryddet på 1630-tallet og var med det en av de aller første skogfinske bosettinger på norsk side av grensen. Løvhaugen ble en av de største grendene med skogfinsk bosetting på norsk side. I folketellingen 1900 ble det registrert 211 personer her. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve