Etappe 2

Mitandersfors Bruk

Mitandersfors Bruk anlades av riksdagsmannen John Mitander 1841. Tillsammans med undergården Bedafors (uppkallad efter sin fru Beda) vid Sikåa i norra änden av Varaldsjön är detta den västligaste spåren för järnverket i Värmland. Bedafors togs i drift 1848 och utvecklades till ett stort industrisamhälle, bl.a. med egen skola. Omkring 1860 gav spikverk, sågverk och kvarn här arbete för cirka 250 personer. Gemenskapen där kallades “Lilla Sverige” eftersom de flesta arbetare var registrerade i Bogens kyrkoböcker. Mitander bidrog också till att invånarna i Bogen fick sin egen kyrka 1851. Mitandersfors producerade barjärn och spikar från malm från Bergslagen men stängdes som järnverk redan 1874. Mitandersfors Herrgård är idag ett privatägt kurs- och konferenscenter.

På denne etappen kan du også oppleve