Etappe 13

Osensjøen

Osensjøen er nesten tre mil lang. Rundt sjøen er det flere tusen år gamle spor etter jegere, fiskere og fangstmenn. De første skogfinnene i området ryddet boplasser rundt 1660. Rikt fiske i sjøen og i mindre elver og vassdrag var en viktig del av næringsgrunnlaget. Skogfinnene i Trysil drev også svedjebruk den første tiden, men erfarte at klimaet var for dårlig til at det ble vellykkede avlinger. Fra slutten av 1700-tallet ble jordbruk og det rike fisket gradvis erstattet av skogbruk, tømmerhandel og tømmerfløting i stor skala. Da tømmerfløtingen tok slutt i 1984 ble Osensjøen et viktig magasin for vannkraft. 

Den sørlige delen av Trysil har flere bosettinger med skogfinsk opprinnelse. Østenheden, Røbuknappen og Ifarneset ved Osensjøen ble ryddet av finner rundt 1660. Også Tørberget, Skjærberget, Galåsen, Storsvea og flere andre grender har skogfinsk opprinnelse.  

Trysils sogneprest i 1780-årene, Axel Christian Smith, skriver i sin Beskrivelse over Trysild Præstegjeld … 1784 svært rosende om skogfinnene i Trysil, og at de er likeså gode og aktverdige som de andre av sognets beboere. Med god kjennskap til skogfinnene i Trysil beskriver han deres finske språk, svedjebruk, badstubading, byggeskikk og flere andre kulturtradisjoner. Smiths beskrivelse er i det hele tatt en av de eldste, gode beskrivelsene av skogfinnene i Norge, og det er ekstra interessant at denne beskrivelsen er fra de skogfinske bosettingene i Trysil. 

Følger du vegen østover langs sjøkanten av sørenden på Osensjøen kommer du til det minnesmerket over skogfinnene i Trysil som ble reist for noen år siden. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve