Etappe 10

Possåsen

I 1945 var Possåsen et stortlevende samfunn med to butikker, bakeri og to tollstasjoner. På det meste var det over 100 fastboende. Nå er det to fastboende her. Her bodde for hundre år siden en av Finnskogens betydelige malere; Fritz Waldemar Julius Lindblom. Han døde i 1945. 

I 2018 fikk Furuberget og Possåsen sammen med 4 andre kjerneområder i Finnskogen status som utvalgt nasjonale kulturlandskap i jordbruket. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har valgt ut områdene og sier i sin begrunnelse: «Områdene har store biologiske og kulturhistoriske elementer knyttet til finnebosettingen og oppfyller kriteriene for utvelgelse på en svært god måte.» Fire av de seks utvalgte kulturlandskapene ligger langs Finnskogleden. De øvrige to er Abborhøgda og Gravberget. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve