Etappe 3

Ritamäki

Finngården Ritamäki är en av Sveriges bäst bevarade finngårdar och den sista finngård i Sverige som bebotts och brukats på traditionellt vis.

Ritamäki brukades av samma släkt mellan 1840 och 1964. De sista ättlingarna, syskonen Jansson, levde på samma sätt som sina förfäder och de hade vare sig elektricitet eller indraget vatten. År 1964 flyttade syskonen Beda och Henning Jansson därifrån.

Deras farfar hette Olof Jansson. Historien berättar att han levde ett hårt liv på Ritamäki, under loppet av några veckor sensommaren 1857 förlorade han sin hustru och fyra barn i rödsot. Han bildade en ny familj och kom då att bli farfar till Beda och Henning.

Rökstugan vid Ritamäki är av ursprunglig typ och ligger mitt på gårdstunet omgiven av fähus, loge, härbre, jordkällare, bastu och flera olika lador.

Ritamäki är skyddat både som byggnadsminne och naturreservat. Här finner man sällsynta växter som fältgentiana, brudsporre, låsbräken, slåtterblomma och slåtterfibbla, alla beroende av årlig slåtter för sin överlevnad.

Slåtterängarna runt torpet slås varje år med lie och därmed bevaras den rika flora som finns vid gården.

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve