Etappe 5

Rotna

Elva Rotna er en grenseelv mellom Kongsvinger og Grue lengst nordøst i Kongsvinger. Elva byr på mange fine opplevelser. Du finner rester fra den gang elva var fløtningselv flere steder; blant annet i ÅransfossenRotnemoen. Fløtingen ble lagt ned i 1965.  

Rotna er også ei fin padleelv, men du må treffe riktig vannstand for å unngå for mye bæring i strykene. Det må bæres forbi Åransfossen uansett vannstand. Elva er padlebar helt fra sør for Dulpetorpet på Hof Finnskog til den store kraftverksdammen nord for Gräsmark i Sverige.   

Rotna hadde en egen bestand av ål, men det er tvilsomt om det finnes noe igjen av den etter at kraftverksdammen i Gräsmark gjorde det umulig for ålen å passere på sine vandringer. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve