Etappe 7

Røykstuen Purala

På østsiden av innsjøen Røgden ligger den store Finngården Purala. Gården bestod tidligere av to gårder; Västerstugan og Österstugan. Västerstugan er den opprinnelige og ble etablert i løpet av 1650-tallet. Österstugan ble etablert i andre halvdel av det 18. århundre. Det nåværende bygget består av to stuer, en røykstue bygget i 1808, og en svenskestue fra ca. 1860-1870.  

De siste etterkommerne donerte gården til Solør-Värmland Finnkulturforening i 1964. Foreningen pusset opp huset, som ble gjenåpnet i 1968. Det er servering i sommersesongen.  

Solør-Värmland Finnkulturforening eier også det mindre torpet Abborrtjärnsberg, som sannsyligvis ble etablert i første halvdel av 1800-tallet. Røykstuen, som er fra 1885, var bebodd til 1937og ligger mitt på gårdstunet. Abbortjernet er kjent for sine flotte slåtteenger. I sluttet av juli det en slåttedag, da slås gårdstunet med l. Området er vernet som naturreservat siden 1996. Finnskogsleden går igjennom området. Gården er ubetjent, men alltid åpen, også for overnatting. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve