Etappe 11

Smalberget

Husmannsplassene øvre og nedre Smalberget ligger nordøst for Gravberget. Den første som bosatte seg her inne var løsfinnen Lang-Per (ca. 1740). Han bygde en liten stue på rundt 12 kvadratmeter, og livnærte seg på snarefangst av skogsfugl og hare. Han dyrket også rug i Smalbergsbråten 

Øvre Smalberget ble så brukt som seter fra rundt 1800 til 1902. Det var bøndene fra Romedal på Hedmarken som kom til Smalberget med kuene sine, opptil 60 i tallet. Etter seterdrifta opphørte ble stedet igjen husmannsplass og bebodd fram til 1946. 

Smalberget har også en spennende historie under Krigen. Milorgs eksportrute «Skolen» gikk innom Smalberget. Navnet fikk den fordi den startet ved Hekne skole i Romedal. Strengt tatt startet ruten egentlig i Oslo. Det var Milorg i Oslo som organiserte persontransporten fra Oslo-området til Sverige.  

Dagens hytte, som er åpen for overnatting, ble satt opp i 1992 av materialer fra det gamle våningshuset som sto på stedet. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve