Etappe 4

Varaldskogen

Varaldskogen som både Lebiko og Abborhøgda er en del av tilhører den søndre del av Finnskogen. Statskog eier i dag den altoverveiende andel av grunnen. Om lag to tredjedeler av eiendommen består av produktiv skog.  

Navnet er etter Varalden, (også kalt Varaldsjøen), muligens av det gammelnorske «ver»: stille, rolig. Karakteristisk for en del geografiske navn i Finnskogen, også her, er at mange finske navn fortsatt er i bruk. Den første bosetteren man kjenner til, er nevnt i finnemanntallet for 1686; en skogfinne opplyste at han slo seg ned der rundt førti år tidligere.  

I flere århundrer har Varaldskogen vært et naturlig sted for skogsdrift. I lang tid var de fleste tømmerhoggerne husmenn under private skogeiere. Under 1950- og 1960-årene var det en omfattende, arbeidsintensiv skogsdrift. På det meste var rundt 180 sysselsatte. Når staten kjøpte eiendommen i 1968, var mekaniseringa allerede godt i gang.  

Lengst øst på Varaldskogen finner du Särkilamp. Her har Statskog fredet snaut 500 hektar myrmark med småvann og fin furubestand – og med vannet Särkilamp som en naturperle midt i. Dette er et nærmest uberørt skogsområde der du kan oppleve stillhet, dyre- og fugleliv. 

Varaldskogen kan du få ørret flere steder. Gode fiskevann er blant annet Abbortjern, Svarttjernet, Holmtjern og Vikeråa. Husk på at du må ha fiskekort for å fiske her! 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve