Om Finnskogleden

Navnet Finnskogen kommer fra at disse så og si folketomme skogsområdene ble bebygd av finner. Fra ca. 1570 foregikk det en betydelig flytting av folk fra det indre Finland til granskogområdene i Midt-skandinavia og Värmland, der de stadig trakk seg lengre vestover.

Våre nye landsmenn tok i bruk områder i Norge og Sverige som ikke tidligere var verken bosatt eller i bruk. Vidstrakte skogområder uten folk, men med et rikt dyreliv og gode fiskevann. Her slo de seg ned, og levde i mange hundre år med sitt svedjebruk, sine særegne tradisjoner og sitt språk. Finnskogen er området der svensk, norsk og finsk kultur møtes i et grenseløst samfunn i et enormt skogsområde som brer seg på begge sider av grensen. Finnskogen er ca. 4 mil bredt og 12 mil langt, og har et lett og fint turterreng med myrer, åser, vann, et rikt dyreliv og endeløs skog med høydedrag opp mot 700 meter.

Finnskogleden begynte som et samarbeidsprosjekt i 1988, og etter hundrevis av grunneieravtaler, rydding og merking, ble leden offisielt åpnet i juni 1992.

Finnskogleden tar deg gjennom grensetraktene på kryss og tvers, – og er en 240 kilometer lang vandre-led fra Morokulien i sør til Søre Osen i nord. Den krysser grensen mellom Norge og Sverige hele syv ganger, og er innom 10 kommuner – syv i Norge og tre i Sverige. Over 200 år med fred mellom Norge og Sverige gjør det mulig å vandre fritt på begge sider av grensen.

Leden følger delvis gamle ferdselsårer mellom de gamle finntorpene, og gir påfyll av viktig kulturhistorie sammen med unike naturopplevelser. Landskapet er variert og lett tilgjengelig for alle; man trenger bare vanlig turutstyr, ryggsekk og godt fottøy. Der er mange overnattingsmuligheter i skogoier, gapahuk og turistforeningens hytter. Andre overnattingsmuligheter er Gravberget Gård i Våler, som har leden over tunet, og Finnskogtoppen i Grue, som kun ligger et par kilometer fra leden. Ellers er telt et godt alternativ for overnatting – da kan man selv bestemme avstand og tempo.

Villmarks-stien i de dype skoger gir et historisk tilbakeblikk og ro i sjelen, og den er godt merket – oransje på svensk side og blå på norsk side. Det finnes også gode kart over området.

Hele Finnskogleden er delt inn i 13 etapper og tar vanligvis 14 dager å gjennomføre, med start fra Morokulien som du kan lese mer om her